Annosjakelu

Meiltä saat lääkkeesi annosjaeltuna, eli käteviin kerta-annospusseihin pakattuna, kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana. Palvelun tarkoituksena on tukea tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäistä lääkityspoikkeamia ja vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia. 

Palveluun sisältyy lääkityksen tarkistus yhteistyössä lääkärin ja hoitoyksikön edustajien kanssa, aina annosjakelua aloitettaessa ja muutostilanteissa.

Lääkityksen tarkoituksenmukaisuus ja valmisteiden yhteensopivuus varmistetaan sekä lääkityksestä karsitaan mahdolliset päällekkäisyydet. Jokaisella toimituskerralla saat apteekista mukaan ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Kysy palvelusta apteekistamme!